Què és el Callan Method?

El Callan Method, creat el 1959 per Robin Callan, és un mètode que ha revolucionat el Sistema de l’Aprenentatge de l’anglès i és ara per ara utilitzat en més de 25 països arreu del món.

L’efectivitat del Callan Method es basa en dos factors Principals:

  • L’enfocament pràctic, tenint en compte que la pràctica és essencial per tenir un bon domini d’un idioma.
  • Els cursos interactius – eviten que els estudiants segueixin l’hàbit de traduir simultàniament i permet que els mateixos es tornin més ràpids a l’hora de comprendre el que es parla i romanen concentrats durant tota la classe.

Com que és un mètode de conversa, el Callan Method assegura que els estudiants aprofiten cada minut de la classe i desenvolupin ràpidament l’habilitat de parlar en anglès.

Amb el Mètode Callan vostè aprendrà anglès en la quarta part del seu temps.

A causa d’aquests factors, i al fet que aquest sistema necessita que els estudiants entrenin la seva memòria, el que s’aprèn a través del Callan Method es manté fix en la seva ment molt més efectivament del que va aprendre anglès a través de qualsevol altre mètode.

 

Aprèn anglès en tres passos amb el Callan Method

 

1. Listening and Speaking

  • Conversa guiada Parla en anglès des del primer dia, les classes són basades en diàlegs guiats de preguntes i respostes entre professor i alumnes.
  • Evitar les traduccions > Aprendre sense la necessitat de traduir o d’escriure. El professor li facilitarà l’explicació del vocabulari nou SEMPRE EN ANGLÈS.
  • Velocitat i fluïdesa > La velocitat de la classe augmentarà al mateix temps que els alumnes adquiriran fluïdesa i simularan la velocitat d’una conversa real.

 2. Revision and Assimilation

  • Repetir i Recordar > Tot allò après haurà de ser periòdicament revisat, fins que l’estudiant comenci a utilitzar els coneixements adquirits d’una manera espontània.
  • Millorar la pronunciació > El professor corregirà qualsevol pronunciació o entonació incorrecta que pugui sorgir.
  • Velocitat i automatització > Els alumnes aconsegueixen respondre en anglès automàticament, sense haver de pensar en el seu propi idioma primer i després traduir mentalment a l’anglès.

 3. Reading and Writing

  • Lectura > Els alumnes llegiran el vocabulari que han après a classe de forma natural, practicant l’entonació i pronunciació correcta.
  • Dictat > Fent dictats, els alumnes practicaran la comprensió oral de l’anglès i practicaran com escriure en anglès d’una manera adequada.

 

Classe de demostració: